Tegorocznymi stypendystami projektu „ Pomorski program pomocy stypendialnej  2016/2017” zostali uczniowie Gimnazjum w Czeczewie:

Ewelina Pupacz, kl. II gimnazjum,

Mateusz Dampc, kl. III gimnazjum,

Mateusz Toporek, kl. I gimnazjum,

Przemek Zabrocki, klasa. I gimnazjum

Serdecznie gratulujemy !!!

Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego” realizowany jest w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu, od 9 lat, ponad 400 uczniów otrzymuje wsparcie stypendialne przeznaczone na realizację celów edukacyjnych związanych z Indywidualnym Programem Edukacyjnym Ucznia (IPEU), opracowywanym wspólnie z opiekunem stypendysty.

JW.

Foto: Anna Laskowska