W październiku uczniowie klas O-III przeprowadzili akcję ,,Pomóż i Ty”, dzięki której udało się zebrać karmę oraz koce dla bezdomnych kotów i psów z sopockiego schroniska. Dzięki hojności wszystkich zaangażowanych w akcję udało zebrać się pokaźną ilość przysmaków na zimowe chłody. Wizyta w schronisku była wielkim przeżyciem dla dzieci oraz dobrą lekcją  rozwijania wrażliwości na los skrzywdzonych zwierząt.