17 listopada 2016 r.   w Zespole Szkół w Czeczewie odbyło się uroczyste przyjęcie, w poczet gimnazjalistów, uczniów klasy pierwszej( wychowawca klasy: Anna Kreft). Ceremonię poprowadzili  uczniowie z klasy III gimnazjum: Martyna i Mateusz. 

Nabycie prawa do  zaszczytnego miana gimnazjalisty  było możliwe po teście wiedzy. Pierwszoklasiści starali się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Potyczkom uczniów przyglądali się zaproszeni goście, nauczyciele  oraz  uczniowie  niejednokrotnie będąc zaskoczeni pomysłowością zadań.

Najważniejszym momentem uroczystości  było ślubowanie , w którym uczniowie klasy pierwszej  zobowiązali się :

My, uczniowie Gimnazjum , uroczyście ślubujemy, że w codziennej pracy nie będziemy szczędzić swoich sił, aby zdobyć rzetelną wiedzę, która będzie nam służyć w pracy dla dobra naszej Ojczyzny.

“Ślubujemy”

Swoim zachowaniem, pilnością w nauce i pracy oraz przestrzeganiem regulaminu szkolnego, damy wyraz szacunku dla tradycji naszej szkoły oraz świadectwo uczniowskiej kultury.

“Ślubujemy”

Na każdym kroku będziemy dbać o honor młodego pokolenia, starać się poznać historię walk narodu polskiego o wolność i demokrację, a tym samym kształtować w sobie cechy prawdziwego patriotyzmu.

“Ślubujemy”

 Następnie  dyrektor Jerzy Stachurski w swoim przemówieniu powitał uczniów w gronie gimnazjalistów życząc  im wielu sukcesów edukacyjnych.

Martyna Skorowska, kl. III gimnazjum

Foto: Anna Laskowska