W ramach promocji czytelnictwa w naszej szkole w klasach Ia i Ib realizowany jest projekt „Kwiatek czytelniczy”. Jest to forma motywowania dzieci do czytania w domu oraz monitorowania tego.

Każde dziecko otrzymało swój kwiatek czytelniczy. Zadaniem pierwszoklasistów jest zakolorowanie jednego płatka, za każde 15 min czytania w domu. Oczywiście rodzice muszą nadzorować czytanie i kolorowanie. o czym zostali poinformowani i wyrazili na to zgodę. W momencie gdy dziecko pokoloruje wszystkie płatki, to kwiatek przynosi do szkoły, a wychowawca wymieniam go na nagrodę w postaci oceny. Kwiatki wieszam w przegotowanym na to miejscu. Dziecko otrzymuje kolejny kwiatek do uzupełnienia.

Jeszcze raz zachęcamy rodziców do włączenia się w projekt i motywowanie swoich dzieci do czytania książek.

Rodzice pamiętajcie!!

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

Wisława Szymborska

Tekst, foto: L.R-Sz.