Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie informuje rodziców zainteresowanych bezpłatnym dożywianiem swoich dzieci w okresie od 02.01.2017r do 31.05.2017r. o konieczności składania nowych podań do Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie w terminie od 01.12.2016r – do 12.12.2016r.

Do podania należy dołączyć zaświadczenie o dochodach brutto i netto od wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe za listopad 2016r.