Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem i Gazetą Wyborczą to coroczny projekt, w ramach którego zostaje przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów w całej Polsce. Po raz pierwszy w grudniu 2007 roku, a obecnie przystępuje do niego ponad 60% gimnazjalistów! Arkusze egzaminacyjne oraz nagrania do języków obcych są opracowywane przez doświadczonych egzaminatorów. 

Chcemy, by uczniowie poznali także warunki, w jakich odbywa się państwowy egzamin, dlatego Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie przypadającym w połowie grudnia.

06.12.2016
(wtorek)

Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM – część humanistyczna

09:00–10:00 – Egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie (czas trwania: 60 minut)

11.00–12.30 – Egzamin z języka polskiego (czas trwania: 90 minut)

07.12.2016
(środa)

Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM – część matematyczno-przyrodnicza 

 09.00–10.00 – Egzamin z przedmiotów przyrodniczych (czas trwania: 60minut)

 11.00–12.30 – Egzamin z matematyki (czas trwania: 90 minut)

Dla nauczycieli:
09:00 – Publikacja modeli odpowiedzi oraz udostępnienie panelu do wpisywania wyników z języka polskiego oraz historii i WOS

Dla uczniów:

Arkusze z części humanistycznej wraz z odpowiedziami drukowane w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej
10:00 – Publikacja arkuszy z części humanistycznej wraz z odpowiedziami na stronie gieldagimnazjalna.pl
11:00 – Publikacja arkuszy z części humanistycznej wraz z odpowiedziami na stronie edulandia.pl

08.12.2016
(czwartek)

Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM – egzamin z języka obcego

09.00–10.00 – Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (angielski, niemiecki  – czas trwania: 60 minut)

11.00–12.00 – Egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (angielski, niemiecki – czas trwania: 60 minut)

12.00 – Opublikowanie odpowiedzi do zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych

Dla nauczycieli:
09:00 – Publikacja modeli odpowiedzi oraz udostępnienie panelu do wpisywania wyników z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych

Dla uczniów:
Arkusze z części matematyczno-przyrodniczej wraz z odpowiedziami drukowane w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej
10:00 – Publikacja arkuszy z części matematyczno-przyrodniczej wraz z odpowiedziami na stronie gieldagimnazjalna.pl
11:00 – Publikacja arkuszy z części matematyczno-przyrodniczej wraz z odpowiedziami na stronie edulandia.pl

09.12.2016

(piątek)

Dla nauczycieli:
09:00 – Publikacja modeli odpowiedzi oraz udostępnienie panelu do wpisywania wyników z języków obcych

Dla uczniów:
Arkusz z języka angielskiego wraz z odpowiedziami (poziom podstawowy) drukowane w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej
10:00 – Publikacja arkuszy z języków obcych wraz z odpowiedziami na stronie gieldagimnazjalna.pl
11:00 – Publikacja arkuszy z języków obcych wraz z odpowiedziami na stronie edulandia.pl

20.01.2017

Zamknięcie panelu do wpisywania wyników

06.02.2017

 

Udostępnienie raportów Próbnego Egzaminu

Źródło: Operon.pl