W poniedziałek 19 grudnia 2016r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie odbyła się uroczysta wigilia szkolna, zorganizowana przez Dyrektora Szkoły- P. Jerzego Stachurskiego, Radę Pedagogiczną oraz uczniów Zespołu Szkół w Czeczewie. W uroczystości udział wzięli: radna Rady Gminy Przodkowo- P. Beata Krauza, proboszcz parafii p.w. św. Józefa w Czeczewie- ksiądz Józef Kuchta, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Czeczewie- P. Magdalena Szyłejko, przewodniczący Rady Rodziców- P. Piotr Mroczek, dyrektor senior- P. Władysław Marek wraz z emerytowanymi nauczycielami, nauczyciele, pracownicy obsługi szkoły oraz wszyscy uczniowie.

Pan Dyrektor Jerzy Stachurski powitał bardzo serdecznie zaproszonych gości, grono pedagogiczne, emerytowanych nauczycieli, pracowników obsługi oraz uczniów szkoły. Powiedział: „Święta Bożego Narodzenia to czas rodzinny i domowy, to z pewnością jeden z najcenniejszych elementów naszej polskiej, narodowej tożsamości.

Od wieków krzepiły serca, przydawały nadziei i wytrwałości, zespalały ludzi w rodzinnych, osiedlowych i regionalnych społecznościach.

Nim więc dostrzeżemy pierwszą wigilijną gwiazdę przypomnijmy sobie wspaniałą wielkość i bogactwo tradycji tych dni”.

W tym roku przebogata część artystyczna promowała talenty młodych artystów w wymiarze wokalnym oraz aktorskim. Zadbał o to gospodarz uroczystości- P. Jerzy Stachurski wraz z P. Grażyną Damps- katechetką oraz P. Lucyną Reiter- Szczygieł- nauczycielką historii i języka kaszubskiego. W nastrój magicznych Świąt Bożego Narodzenia wprowadziła zebranych pierwsza część uroczystości, czyli wspólne śpiewanie kolęd, pastorałek oraz piosenek świątecznych w języku polskim i kaszubskim: „Lulajże Jezuniu”, „Święta”, „Choinka”, „Wśród nocnej ciszy”, „Pastorałka kaszubska”, „Halleluja”. Podczas uroczystości miała miejsce premiera występu wokalnego uczennicy klasy VA. Paulina Bysewska zaśpiewała autorską „Piosenkę świąteczną” (opieka artystyczna Jerzy Stachurski). Drugą część uroczystości stanowiły spektakle w reżyserii Pana Jerzego Stachurskiego. Widowiska prezentowały wydarzenia związane z narodzeniem Chrystusa. „Szopkę krakowską” wystawili uczniowie klasy I gimnazjum. Inscenizacja o tematyce świątecznej nawiązywała do polskiej tradycji chodzenia z szopką po kolędzie. Dzięki połączeniu religijnej i ludowej tradycji, udało się młodym aktorom wprowadzić nas w klimat bożonarodzeniowy. Drugi spektakl pt. „Szopka góralska” wystawili uczniowie klasy II gimnazjum. Inscenizacja skupiała się na obrzędowości oraz zwyczajach kulturowych, prezentując folklor Podhala. Warto też nadmienić, że „Szopkę góralską zaprezentowano w gwarze góralskiej. W świąteczny nastrój wprowadziły również „Jasełka współczesne” w wykonaniu uczniów gimnazjum. Jasełka przygotowała katechetka- P. Grażyna Damps, zaś stroje dla młodych artystów przygotowali rodzice uczniów. Treścią przedstawienia bożonarodzeniowego była historia narodzenia Jezusa w Betlejem.

Po części artystycznej Pan Dyrektor poinformował o wynikach głosowania na patrona szkoły. Społeczność szkolna w wyniku przeprowadzonych wyborów zadecydowała, że patronem szkoły będzie Jan Paweł II.

Podczas uroczystej wigilii szkolnej odbyło się także rozstrzygnięcie konkursu ozdób choinkowych. Konkurs został zainicjowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Czeczewie. Wręczenia nagród dokonała prezes Stowarzyszenia- P. Magdalena Szyłejko wraz z członkinią jury- P. Anną Laskowską.

Jednym z elementów uroczystej wigilii szkolnej są życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Życzenia zdrowia, pokoju, miłości, wszelkiej pomyślności i sukcesów z podjętych wyzwań życzyli: Dyrektor Jerzy Stachurski, ksiądz proboszcz Józef Kuchta, przewodniczący Rady Rodziców- P. Piotr Mroczek, Samorząd Uczniowski. Szczególne podziękowania trafiły na ręce Szkolnego Koła Caritas za niesienie pomocy charytatywnej.

Ostatnim elementem uroczystości było łamanie się opłatkiem i składanie życzeń.         

Podziękowania za dekorację uroczystości oraz wystrój plastyczny całej szkoły należą się P. Annie Laskowskiej, zaś za obsługę multimedialną P. Lucynie Reiter- Szczygieł.

 tekst: Grzegorz Krefta

Foto: Anna Laskowska