Pragnę poinformować, że dnia 30 stycznia 2017 r. o godzinie 15.30 odbędzie się spotkanie dla rodziców z pedagogiem z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Kartuzach na temat ,,Przyczyn zachowań agresywnych u dzieci i sposoby radzenia sobie z nimi”.

Po spotkaniu ok. godz.17.00 odbędzie się wywiadówka.

Serdecznie zapraszam Danuta Kitowska

pedagog