05 lutego 2017 r. w Pomieczynie odbyły się uroczystości upamiętniające 72.rocznicę Marszu Śmierci. Trasa marszu przebiegała od Stutthofu w kierunku zachodnim przez miejscowości: Mikoszewo (przeprawa na Wiśle), Świbno, Cedry Małe, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Kolbudy, Łapino, Niestępowo, Żukowo, Przodkowo, Pomieczyno.  Ewakuacja trwała 11 dni, a więźniowie  przemaszerowali 120-170 km. Marsz  Śmierci więźniów obozu koncentracyjnego w Stutthof  w mrozie, bez jedzenia i ciepłej odzieży spowodował śmierć wielu z nich. Ok. 2140 osób zostało pochowanych na Cmentarzach Ofiar Marszu Śmierci w Nawczu, Rybnie i  Krępie Kaszubskiej, pozostałe ofiary w zbiorowych mogiłach w Pucku, Wejherowie, Luzinie, Strzepczu, Żukowie, Niestępowie, Pręgowie, Miszewku, Przodkowie, Pomieczynie, Strzepczu, Łebnie, Łęczycach, Ciechomiu, Kostkowie, Lęborku oraz w innych, często nieznanych miejscach. Na cmentarzu w Pomieczynie, w Mogile Ofiar Stutthofu, spoczywa  pięćdziesięciu pięciu uczestników Marszu.

    Uroczystości w Pomieczynie rozpoczęły się Mszą św. Podczas liturgii kapłan przypomniał losy ofiar hitlerowskiego obozu koncentracyjnego. Wygłoszone kazanie było emocjonujące i wszyscy uważnie się w nie wsłuchali.

    Mszę świętą uświetnił chór  „Polifonia” z Przodkowa, który na zakończenie dał koncert pieśni patriotycznych. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz gdzie odbył się Apel Poległych. Na mogile zamordowanych delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

    Kolejnym punktem uroczystości ,który odbył się w Zespole Szkół w Pomieczynie, była promocja książki „Stutthof jidzie”.

    W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele naszej szkolnej społeczności: uczniowie Mateusz Dampc, Anna Frankowska, Natalia Weyer oraz dyrektor Jerzy Stachurski i nauczycielka Lucyna Reiter-Szczygieł.

JW, Natalia Weyer

Foto L.R-Sz.