Nie bądźmy obojętni…

Światowa Deklaracja Praw Zwierząt uchwalona przez UNESCO w 1978r. w Paryżu głosi  m.in.: „Wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa…