Światowa Deklaracja Praw Zwierząt uchwalona przez UNESCO w 1978r. w Paryżu głosi  m.in.:

„Wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do istnienia
 Każde zwierzę ma prawo do poszanowania.
 Człowiek jako gatunek zwierzęcy, nie może rościć sobie prawa do tępienia innych zwierząt ani do ich niehumanitarnego wyzyskiwania. Ma natomiast obowiązek do wykorzystania całej swej wiedzy dla dobra zwierząt.
 Każde zwierzę ma prawo oczekiwać od człowieka poszanowania i ochrony.
 Żadne zwierzę nie może być przedmiotem maltretowania i aktów okrucieństwa.
 Każde zwierzę, które człowiek wybrał na swojego towarzysza, ma prawo żyć tak długo, jak długo pozwala na to jego gatunkowi natura.
 Każde zwierzę pracujące dla człowieka ma prawo do rozsądnego ograniczenia czasu intensywności pacy, do właściwego wyżywienia i wypoczynku”.

W dniu 16 lutego 2017 r. klasa V A zainicjowała zbiórkę karmy dla zwierząt.

Zebrana karma zostanie przekazana dla schronisk zwierząt w Sopocie i Gdańsku.

Uczniowie proszą o przekazanie karmy, najlepiej w woreczkach i puszkach i składanie jej w miejscu wyznaczonym w hallu szkoły.

Termin zbiórki: 16.02.2017r. – 01.03.2017 r.

Nie bądźmy obojętni na los naszych braci mniejszych.

Uczniowie klasy V A