1.    Konkurs na najbardziej zadbaną salę lekcyjną obejmuje okres od marca 2017r. do połowy czerwca 2017r.

2.    W konkursie biorą udział uczniowie wszystkich klas z podziałem na kategorie:

 – kategoria I : klasy 0 – 3 SP

 – kategoria II: klasy IV – VI SP

 – kategoria III: klasy I – III GIM

3.    Punkty w konkursie przyznaje Komisja Sprawdzająca złożona z członków Samorządu Szkolnego oraz jednego z nauczycieli.

4.    Czystość w sali sprawdzana jest wyłącznie w obecności uczniów danej klasy lub Samorządu Klasowego tejże klasy.

5.    Sprawdzanie sali oraz wystawianie ocen odbywa się w dniu wyznaczonym przez Samorząd Szkolny (sprawdzanie sal będzie niezapowiedziane).

6.    Elementy oceniane w konkursie:

 – dekoracje (czy są aktualne)

 – utrzymanie tablicy w czystości

 – dbałość o wietrzenie sali

 – porządek na ławkach i podłodze

 – aktualności z życia klasy

 – pierwsze wrażenie po wejściu do sali

7.    Punkty są przyznawane w skali od 1 do 10 za wszystkie elementy.

8.    Wyniki będą na bieżąco zapisywane na głównej tablicy na holu szkolnym.

9.    Klasa, która w ciągu wyznaczonego okresu czasu zbierze największą ilość punktów, zostanie nagrodzona.

10.Nagrody sponsoruje Rada Rodziców     

 

Zapraszamy do aktywnego brania udziału w konkursie!

Samorząd Szkolny