Przepisy ogólne

1. Celem konkursu jest wyłonienie tekstu piosenki o Janie Pawle II, które znajdą się w programie koncertu: Jan Paweł II.

2. Organizatorem konkursu jest:  Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Czeczewie, Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Czeczewie

3. Konkurs ma charakter otwarty.

Przepisy dotyczące prac

1. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 1 tekst piosenki.

2. Do konkursu można zgłaszać jedynie oryginalne teksty piosenek, wcześniej

niepublikowanych i nienagradzane.

3. Utwór należy przesłać do na poniższy adres:

belfer_czeczewo@wp.plbądź dostarczyć do sekretariatu szkoły.

5. Każdy zgłoszony do konkursu utwór powinien zawierać na odwrocie następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasę szkolną (w przypadku uczniów), adres zamieszkania (w przypadku mieszkańca).

Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie klas I-VI SP i I-III Gim. a także członkowie środowiska lokalnego (rodzice uczniów, absolwenci, oraz pozostali mieszkańcy obwodu szkoły).

Termin konkursu

1. Czas trwania konkursu: 03.03. – 31.03. 2017 r.

2. Do dnia 10 kwietnia 2017r. komisja konkursowa, powołana przez organizatora rozstrzygnie konkurs wyłaniając laureatów.

3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas apelu szkolnego i na stronie internetowej szkoły.

4. Dla autorów najciekawszych piosenek przewidziane są nagrody oraz dyplomy.