Czeczewo, 14.03.2017 r.

Zarządzenie Nr 18/2016/2017

w sprawie organizacji rekolekcji wielkopostnych w dniach 16-18 marca 2017 r.

Na podstawie art.39 ust. 1 pkt 1) i 5a) ustawy o systemie oświaty w związku

z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 w sprawie warunków i sposobu

organizowania nauki religii w publicznych szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z późn. zmianami)

zarządzam, co następuje:

1. Rekolekcje wielkopostne odbędą się w terminie 16, 17, 18 marca 2017 r. wg następującego harmonogramu:

CZWARTEK:
godz.  8.00  Msza święta z nauką ogólną
           9.30    Nauka dla Szkoły Podstawowej
         10.30   Nauka dla Gimnazjum
         11.30   SPOWIEDŹ DLA PODSTWAÓWKI I GIMNAZJUM
         18.00   Msza święta z nauką ogólną – dla młodzieży i dorosłych

PIĄTEK:
godz.  8.00  Msza święta z nauką ogólną
           9.30    Nauka dla Szkoły Podstawowej
         10.30   Nauka dla Gimnazjum
         11.45   Droga Krzyżowa dla Podstawówki i Gimnazjum
         17.30   Droga Krzyżowa
         18.00   Msza święta z nauką ogólną – dla młodzieży i dorosłych

SOBOTA:
godz.  8.00  Msza święta z nauką ogólną
            9.00   SPOWIEDŹ DLA DOROSŁYCH
           11.00Msza święta z nauką dla Podstawówki i Gimnazjum
17.00 – 18.00        SPOWIEDŹ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
         18.00   Msza święta z nauką ogólną – dla młodzieży i dorosłych

NIEDZIELA: Uroczystość odpustowa Świętego Józefa
godz.  8.00  Msza święta wraz z Gorzkimi Żalami
         12.00   SUMA ODPUSTOWA

 

2. Uczestnictwo w rekolekcjach jest obowiązkiem każdego ucznia, który uczęszcza na

lekcje religii w szkole.

3. Nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami.

4. Nauczyciele zobowiązani są sprawdzić obecność uczniów i sprawować nad nimi

opiekę podczas trwania rekolekcji w szkole i w Kościele.

5. Zajęcia oraz rozwozy w czasie rekolekcji odbędą się wg harmonogramu – (zajęcia w czasie rekolekcji wielkopostnych)

 

ZAJĘCIA W CZASIE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Dzień

Godzina

Rodzaj zajęć

Opieka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2017 r.
(czwartek)

7:15 – 8:00

Zajęcia świetlicowe

Hanna Pestka

8:00 – 9:30

Zajęcia opiekuńcze
(klasy 0-III – piętro
klasy IV – VI – świetlica

klasy gimnazjalne – sala komputerowa lub sala gimnastyczna)

Wychowawcy klas

Paweł Bil

 

 

9:30 – 10:30

 

NAUKA DLA KLAS 0-VI

Opieka w kościele:

Grażyna Damps

Anna Laskowska
Danuta Kitowska
Maria Warmowska

 

SIATKÓWKA
(klasy gimnazjalne)

Paweł Bil
Wojciech Stachurski

 

 

10:30 – 11:30

 

NAUKA DLA GIMNAZJUM

Opieka w kościele:

Grażyna Damps

Anna Laskowska

Anna Kreft

Zajęcia opiekuńcze
(klasy 0-III – piętro)

do 12:30
 

 

Danuta Kitowska

Maria Warmowska

Hanna Pestka
 

Zajęcia opiekuńcze

(klasy IV – VI – sala gimnastyczna)

do 12:30

 

Paweł Bil
Grzegorz Krefta

 

11:30 – 12:30

SPOWIEDŹ DLA PODSTAWÓWKI I GIMNAZJUM

(klasy gimnazjalne – zajęcia opiekuńcze na świetlicy – opieka Anna Laskowska)

12:30 – 16:00

 

Zajęcia świetlicowe – Jolanta Keler
 

 

 

Rozwozy:
Tokary 12.30 – Hanna Pestka
Kłosowo 13.10 – Ewa Chmielowska

 

Dzień

Godzina

Rodzaj zajęć

Opieka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.2017 r.
(piątek)

7:15 – 8:00

Zajęcia świetlicowe

Grzegorz Krefta

8:00 – 9:30

Zajęcia opiekuńcze
(klasy 0-III – piętro
klasy IV – VI – świetlica

klasy gimnazjalne – sala komputerowa lub sala gimnastyczna)

Wychowawcy klas
Paweł Bil

 

 

9:30 – 10:30

 

NAUKA DLA KLAS 0-VI

Opieka w kościele:

Grażyna Damps

Elżbieta Czaja
Jolanta Keler

Karolina Wenta

 

SIATKÓWKA
(klasy gimnazjalne)

Paweł Bil
Ewa Mania

 

 

10:30 – 11:30

 

NAUKA DLA GIMNAZJUM

Opieka w kościele:

Grażyna Damps

Lucyna Reiter -Szczygieł

Anna Kreft

Zajęcia opiekuńcze
(klasy 0-III – piętro)
 

 

Wychowawcy klas

 

Zajęcia opiekuńcze

(klasy IV – VI – sala gimnastyczna)

 

Paweł Bil
Grzegorz Krefta

 

11:30 – 12:30

DROGA KRZYŻOWA DLA PODSTAWÓWKI I GIMNAZJUM

Opieka w kościele:

Grażyna Damps

Anna Laskowska

Hanna Pestka

Anna Kreft

12:30 – 16:00

 

Zajęcia świetlicowe – Anna Laskowska
 

 

Rozwozy:
Tokary 12.30 – Grzegorz Krefta
Kłosowo 13.10 – Hanna Pestka

 

Autobus:

Kłosowo ul. Dębowej (p. Konkol)

8:10

Kłosowo ul. Klonowa (p.Makurat)

8:12

Kłosowo ul. Dębowa (zawrotka)

8:15

Kłosowo – przystanek PKS

8:18

Kłosowo ul. Spacerowa (k. kapliczki)

8:20

Warzenko ul. Nad Stawem (zawrotka)

8:40

Nowe Tokary ul. Klonowa (k.p.Jaworskiego)

8:43

Nowe Tokary ul. Radosna (k. Lokum)

8:50

Nowe Tokary ul. Radosna (k. kapliczki )

8:51

Tokary – przystanek PKS

8:54

Popówce ul. Wspólna (p.Sypion)

9:00

Martenki ul. Boczna (p.Jung)

9:02

CZECZEWO – szkoła

9:05