Sukces Zosi

Uczniowie uczęszczający na zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej wzięli w marcu udział      w otwartym powiatowym konkursie plastycznym na ulotkę o tematyce profilaktyki uzależnień.  Celem konkursu było…