1. Termin egzaminu – 19 kwiecień 2017 r. (środa) – Część humanistyczna

·         9.00-10.00 – historia i wiedza o społeczeństwie (60 min)

·         10.00-10.45 – przerwa

·         11.00-12.30 – język polski (90 min)

2. Termin egzaminu – 20 kwiecień 2017 r. (czwartek) – Część matematyczno – przyrodnicza

·         9.00-10.00 – biologia, geografia, fizyka, chemia (60 min)

·         10.00-10.45 – przerwa

·         11.00-12.15 – matematyka (90 min)

3. Termin egzaminu – 21 kwiecień 2017 r. (piątek) – Część z języka obcego

·         9.00-10.00 – poziom podstawowy (60 min)

·         10.00-10.45 – przerwa

·         11.00-12.00 – poziom rozszerzony (60 min)

4. Forma – test. Arkusze testowe dostępne są na stronie www.oke.gda.pl

5. Zakres – podstawa programowa szkoły gimnazjalnej.

6. Egzamin gimnazjalny jest dla ucznia obowiązkowy.

7. Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego, nie ukończy szkoły gimnazjalnej.

 

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 956)

*Ustawa z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.)

 

W dniach

·         19.04.2017r. (środa)

·         20.04.2017r. (czwartek)

·         21.04.2017r. (piątek),

Uczniowie gimnazjum (kl. I, II) mają dni wolne od nauki

Uczniowie szkoły podstawowej mają lekcje wg planu.

Dyrektor