Skrzydła wiedzy

    Plan skrzydła  zajęć od 23.10 2017   Zajęcia z biologi 2017/2018   Pokaz ciekawych doświadczeń fizyczno- chemicznych 2017/ 2018   Zajęcia  interdyscyplinarne 2017/…