Plan skrzydła  zajęć od 23.10 2017

 

Zajęcia z biologi 2017/2018

 

Pokaz ciekawych doświadczeń fizyczno- chemicznych 2017/ 2018

 

Zajęcia  interdyscyplinarne 2017/ 2018

 

 

Zajęcia językowe 2017 2018

 

 

Projekt Skrzydła Wiedzy podsumowanie roku szkolnego 2016/2017

 

 

Wycieczki edukacyjne w ramach projektu Skrzydła Wiedzy

W dniach 2  i 9  czerwca uczniowie uczęszczający na zajęcia wyrównujące z matematyki, przyrody, biologii, fizyki i chemii łącznie 47 osób uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych do centrum Hewelianum w Gdańsku. Dużo wrażeń dostarczyła nam interaktywna wystawa „Wmiksuj się” gdzie mogliśmy bawić się dźwiękiem. Ciekawym doświadczeniem było słuchanie muzyki zębami, Mogliśmy również  wykrzyczeć nasze emocje, nielicznym udało się osiągnąć granicę 115 decybeli. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko gdzie mogliśmy miksować muzykę. Dopełnieniem wystawy były warsztaty „Zgrany duet” tam między innym graliśmy na kieliszkach wypełnionych wodą. Wspólny koncert zagrany na bum bum rurkach był okazję do świetnej zabawy.
 21 czerwca uczniowie uczęszczający na zajęcia rozwijające z matematyki uczestniczyli w wycieczce do Centrum Experyment w Gdyni.
Podczas wycieczek doskonale się bawiliśmy ale przede wszystkim wzbogaciliśmy naszą wiedzę.

 

Zajęcia interdyscyplinarne z nauk przyrodniczych

 

Robotyka

Zajęcia językowe

 

Wieczór Naukowy

Pokaz ciekawych doświadczeń fizyczno- chemicznych

 

Doradztwo zawodowe

 

 W Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie odbywają się następujące zajęcia prowadzone przez:

files/Wykaz_zajc_i_nauczyciele_prowadzcy.odt

Podział na grupy gimnazjum

files/Gimnazjum_podzia_na_grupy.odt

 

Szkoła Podstawowa podział na grupy

files/Szkoa_Podstawowa_podzia_na_grupy.odt

 

Plan Zajęć

files/Plan_zaj_w_ramach_programu_Skrzyda_wiedzy_w_Zespole_Szk_w_Czeczewie.odt

 

Pomoce naukowe zakupione w ramach projektu