Informujemy, że piątek 16.06.2017.,jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Świetlica w tym dniu czynna od 8.00 do 14.00, Nauczyciel dyżurujący – Elżbieta Czaja.