W słoneczne popołudnie, 10.06.2017r. odbyła się  uroczystość z okazji 85-lecia istnienia OSP w Tokarach. Jubileuszowe święto zainaugurowała msza polowa, podczas której lekcje czytał  druh  Jan Haise. Psalm śpiewała ochotniczka z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Anna Frankowska. Modlitwę powszechną czytała druhna  Maria Kanka.

 Po mszy prezes OSP Tokary Tomasz Węsiora otworzył uroczystość.

Na jubileuszowe święto w Tokarach przybyli przedstawiciele władz samorządowych gminy Przodkowo, dyrektor Zespołu Szkół w Czeczewie,komendant PSP w Kartuzach, a także druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek.

Podczas  uroczystości grała Orkiestra Dęta OSP Kartuzy.

Historię OSP w Tokarach przedstawiła druhna  Monika Kanka :

Podczas okupacji wszystkie dokumenty dotyczące założenia i działalności OSP w Tokarach zaginęły. Jedynym źródłem informacji było opowiadanie najstarszego mieszkańca Tokar, honorowego członka OSP dh. Franciszka Rzepki. Według niego jednostka ta powstał w 1932 roku. Jej założycielem byli:

dh.Franciszek Rzepka – cieśla budowlany,

dh. Jan Bryłowski – kronik,

dh. Jan Zabłoński – kierownik szkoły podstawowej w Tokarach .

Budowę remizy rozpoczęto 15 maja1974 roku , a zakończono i oddano do użytku 5 listopada 1975 roku .

Inicjatorem budowy byli :

dh Paweł Strongowski i dh. Klemens Burka.

Prezesami  jednostki OSP Tokary kolejno byli :

– dh. Jan Bryłowski – w latach 1932-1935

– dh. Leonard Bysewski – w latach 1935-1937

– dh. Leon Mielewczyk – w latach 1937-do wybuchu wojny 

– dh. Bernard Laskowski – w latach 1983-1988

– dh. Brunon Kanaka – w latach 1988-1990

– dh. Paweł Strongowski – w latach 1990-2006

– dh. Tomasz Węsiora – w latach 2006- do chwili obecnej

Funkcje Naczelnika OSP w Tokarach pełnili kolejno:

– dh. Franciszek Rzepka – w latach 1932-1937

– dh. Alfons Rzepka – w latach 1937-1939

– w czasie okupacji komendantem był obywatel niemiecki Erich Broń

– dh. Leon Rzepka – w latach 1945-1952

– dh. Zygfryd Bryłowski – w latach 1952-1955

– dh. Paweł Strongowski – w latach 1955-2003

– dh. Andrzej Strongowski – w latach 2003-2012

– dh. Grzegorz Wilczewski – w latach 2012- do chwili obecnej

W dniu założenia jednostka OSP w  Tokarach liczyła 18 członków. Sprzęt jakim dysponowała w momencie powstania i pierwszych lat swojej działalności to sikawka ręczna oraz 60mb węży. Ochotnicy posługiwali się tym sprzętem do roku 1952, kiedy to gdańska Stocznia remontowa przekazała jednostce motopompę. W 1970 roku PKSP Kartuzy przekazała dla OSP Tokary kolejną motopompę co pozwoliło przekwalifikować jednostkę na typ M-2. W roku 1976 PKSP Kartuzy przekazał ochotnikom z Tokar samochód marki Żuk wraz z wyposażeniem.

 W 1982 roku jednostce nadano sztandar, który służył jej do dnia dzisiejszego. W 1987 jednostka posiadała dwie syreny ręczne, jedną elektryczną samochód gaśniczy ” Żuk”, dwie motopompy, 1300mb węży, 18 kompletów ubrań ochronnych i osobistych oraz 30 mundurów wyjściowych.

Obecnie straż pożarna w Tokarach posiada samochód bojowy marki Ford, który przystosowany jest do gaszenia pożarów i ratownictwa drogowego. Jednostka wyposażona jest w motopompę Tohatsu, torbę OSP R-1, deskę ratowniczą oraz szyny kramera. Ponadto jednostka jest w posiadaniu kombinezonów umożliwiających zwalczanie owadów.

OSP Tokary od wielu lat bierze czynny udział w zawodach sportowo pożarniczych osiągając wysokie lokaty na zawodach rangi gminnej i powiatowej. Największym osiągnięciem było zdobycie: 2 miejsca na szczeblu wojewódzkim, na których drużyna członkiń czynnych po wygranych zawodach, na szczeblu gminnym i powiatowym, reprezentowała powiat kartuski na zawodach Wojewódzkich w 2010 roku.

W roku bieżącym wykonano remont remizy: dachu, orynnowania, wylano nową posadzkę oraz wykończono remont sali.

10 czerwiec 2017 rok to kolejna szczególna data w historii istnienia OSP Tokary. Jednostka świętująca swoje 85- lecie, uhonorowana została nadaniem nowego sztandaru niosącego hasło ” Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

 Następnie odbyło się poświęcenie sztandaru i powieszenie flagi. Poczet sztandarowy tworzyli: dh Mikołaj Krause, dh Jakub Kobiela, dh Marcin Kanka. Poczet flagowy tworzyli: dh Marian Frankowski, dh Bartłomiej Czerwionka, dh Paweł Kołodziejczyk. Potem sztandar został przykazany z rąk wójta gminy Przodkowo Andrzeja Wyrzykowskiego na ręce prezesa OSP Tokary a następnie do pocztu sztandarowego.

Jubileusz jednostki OSP w  Tokarach był też okazją do podziękowań i uhonorowania jej zasłużonych strażaków:

Odznaką “Strażak Wzorowy”odznaczone zostały:
dh Aleksandra Czoska
dh Anna Laskowska

Brązowym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwaodznaczeni zostali:
dh Łukasz Laskowski
dh Kamil Maszota

Srebrnym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwaodznaczeni zostali:
dh Andrzej Maszota
dh Władysław Bysewski

Złotym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwaodznaczeni zostali:
dh Stanisław Brosowski
dh Maciej Szlagowski
dh Grzegorz Wilczewski

Po uroczystości odbył się poczęstunek w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy Jubileuszu. Dla dzieci przygotowano dmuchańce oraz konkursy.

Zabawa z dj- em trwała do późnych godzin wieczornych.

                                                                  Autor: Paulina Bysewska 

Foto: Anna Laskowska

                     

 

 Z okazji Jubileuszu OSP w Tokarach przeprowadziłam rozmowę  ze strażakami tej jednostki:

Paulina Bysewska: Co dla  pani/pana jest interesującego, szczególnego w byciu strażakiem ?

Druhna  OSP Tokary Anna Laskowska– bycie strażakiem to misja niesienia pomocy innym . Jeśli ktoś takiej pomocy potrzebuje  to zawsze staram się w miarę swoich możliwości pomóc. Uśmiech i dobre słowo jest najlepszym wynagrodzeniem za udzieloną pomoc.

Druh OSP Tokary Mikołaj Krause– Co może interesować? To nie jest nic interesującego… to obowiązek. Niektórzy czują obowiązek żeby być lekarzem, pomagać innym a niektórzy czują obowiązek i spełniają przez to , że pomagają innym w byciu strażakiem.

Druhna OSP Tokary Aleksandra Czoska–  to mi sprawia satysfakcję , że można bezinteresownie komuś pomóc.

Druh OSP Tokary Tomasz Węsiora–  niesienie pomocy jest najważniejszą rzeczą którą strażak  może zrobić dla innego człowieka. Pomoc w  tragicznych sytuacjach,  czasem połączona z zagrożenie własnego życia, to jest najważniejsze zadanie w naszym powołaniu.

Druh OSPTokary Grzegorz Wilczewski– ideą i specyfiką pracy w środowisku OSP jestem zafascynowany od najmłodszych lat. Brałem udział w zawodach pożarniczo-sportowych w drużynie młodzieżowej, a następnie jako pełnoprawny strażak uczestnicząc w wyjazdach do różnych interwencji, do jakich byliśmy uprawnieni. Zawsze czułem satysfakcję, że mogliśmy pomóc komuś w sytuacji zagrożenia. 

Paulina Bysewska:Czy warto poświęcić swój czas na rzecz innych ludzi?

Druhna OSP Tokary Anna Laskowska– warto poświęcić swój czas na rzecz innych, ponieważ kiedyś zostanie nam to wynagrodzone.  Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy zatacza koło i wraca do nas”.

Druh OSP Tokary Mikołaj Krause– Jak najbardziej, bo my pomagamy teraz a inni nam mogą kiedyś pomóc. Więc niesienie pomocy zawsze idzie jakby w dwie strony.

Druhna OSP Tokary Aleksandra Czoska– myślę, że  warto.

Druh OSP Tokary Tomasz Węsiora– oczywiście, każdy poświęcony czas innemu człowiekowi odpłaca się dwukrotnie.

Druh OSP Tokary Grzegorz Wilczewski– jedną z  ważnych miar określających  człowieka jest jego otwarcie na pomoc bliźniemu. Czasami  jedyną zapłatą za tą pomoc są płynące łzy …

 Paulina Bysewska: Jakimi dyscyplinami sportu interesują się strażacy?

Druhna OSP Tokary Anna Laskowska– sądzę że każdy strażak interesuje się sportem a nawet go uprawia by mieć dobrą kondycję. Piłka nożna jest taką dyscypliną sportu którą interesuje większość strażaków

Druh OSP Tokary Mikołaj Krause– Wszystkimi: od piłki nożnej, po sztuki walki, po tenis, golf. Strażak musi być aktywny i wysportowany.

Druhna OSP Tokary Aleksandra Czoska– na pewno biegami oraz skokami przez płotki.

Druh OSP Tokary Tomasz Węsiora–  interesuję się każdą dyscypliną sportu. Druh OSP Tokary Grzegorz Wilczewski – interesuję się różnymi  dyscyplinami m.in. piłką nożną, ale też biegami.

Paulina Bysewska: Dziękuję za rozmowę.