Dnia 19.06.2017 r. w Zespole Szkół w Czeczewie  odbył się IV Gminny Przegląd Teatrów o tematyce profilaktycznej.

Edukacja profilaktyczna jest jednym z elementów  programu wychowawczego każdej szkoły.

Zatem  ważne jest nie tylko omówienie poszczególnych typów zagrożeń ale przede wszystkim przećwiczenie odpowiednich reakcji, wskazanie na wartości i postawy jakie mogą  pomóc młodym ludziom.

Jedną z takich  form Profilaktyki może być ubrana, w przystępną dla młodego człowieka formę ekspresji, jaka jest teatr.

W tegorocznym  IV Przeglądzie, w prezentowanych przedstawieniach, podejmowano tematykę: używek, agresji wobec zwierząt, przemocy rówieśniczej, wykluczenia, samotności oraz cyberprzemocy.

Na szkolnej scenie zaprezentowano spektakle autorskie uczniów gimnazjum w Czeczewie, którzy jednocześnie byli  odtwórcami ról aktorskich.

Tego dnia zaprezentowano inscenizacje przedstawień:

Klasa I gimnazjum:

1.Dyskoteka

Układ tańca: Kamil Kozłowski(Studio Tańca Mambo)

2.Co zrobić z psem ?

Klasa II gimnazjum:

1.Mały przyjaciel

2.E-mail story

Oraz spektakl w wykonaniu uczniów z klasy VI

Misja specjalna(opiekun: Jolanta Keler)

 

Spektakle oceniała Komisja w składzie:

Marzena Krefta- dyrektor Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach,

Magdalena Szyłejko- prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Czeczewie,

Grzegorz Krefta- nauczyciel j. polskiego.

Przegląd prowadziła Kornelia Paczoska uczennica  z klasy II gimnazjum, która przed każdą prezentacja spektaklu omówiła jego problematykę i przedstawiła streszczenie.

Prezentowane spektakle spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem szkolnej publiczności oraz rekomendacją Komisji do ich prezentacji na wywiadówkach w szkołach.

Wszyscy występujący młodzi aktorzy, jako nagrodę, otrzymali bilet wstępu na koncert jesienny związany z tematyką profilaktyki.

 Przegląd został zorganizowany przez Zespół Szkół w Czeczewie.

                                                                                       Wojciech Kreft

Foto: Anna Laskowska