W czwartek 22 czerwca 2017 r. na holu Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów gimnazjum.                                                   

         Po wprowadzeniu pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu, głos zabrał P. Jerzy Stachurski- dyrektor szkoły, który wygłosił przemówienie:

Wszystko ma swój czas,

I każde dzieło ma swój czas pod niebem:

Jest czas sadzenia i czas zbiorów,

Czas burzenia i czas budowania,

Czas płaczu i czas śmiechu,

Czas szukania i czas tracenia,

Czas milczenia i czas mówienia,

Bóg wszystkie rzeczy pięknie urządził w swoim czasie,

Ale człowiek nie umie przeniknąć Jego dzieł od początku do końca.

                                                                                              Księga Koheleta

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Drodzy Nauczyciele,
Szanowni Pracownicy Oświaty,

Dzisiaj spotykamy się na uroczystym zakończeniu klasy III.

Jest to jednocześnie dzień zakończenia Waszej edukacji w naszej szkole.

Wszyscy przystąpiliście do egzaminu gimnazjalnego, wszyscy otrzymaliście pozytywne oceny z przedmiotów szkolnych i wszyscy otrzymacie świadectwa ukończenia szkoły.

Wasze wyniki egzaminu gimnazjalnego, z języka polskiego, plasują naszą szkołę na I miejscu w powiecie kartuskim – 70 % punktów. Gratulacje dla Was i nauczyciela p. Grzegorza Krefty.

Chcę pogratulować uczniom, którzy otrzymali 100 % punktów. Są to Aleksandra Olszewska z języka angielskiego i Mateusz Dampc, również z j. angielskiego.

Jestem przekonany, że wysiłek jaki włożyliście Wy oraz Wasi nauczyciele w przygotowanie do egzaminu, zaowocuje w dalszej edukacji.

Opuszczacie szkołę wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które ułatwią Wam naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

Szkoła to nie tylko nauka, dlatego myślę, że najważniejszy egzamin jaki każdy z nas zdaje każdego dnia , to egzamin z życia.

Dlatego największą satysfakcją dla nas i dla Waszych rodziców będzie świadomość, iż szkoła przyczyniła się do tego, że jesteście wartościowymi młodymi ludźmi.

Świadczy o tym Wasze zaangażowanie w życie szkoły.

Lista Waszych dokonań jest długa:

-udział w konkursach przedmiotowych z przedmiotów: j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, historii, ekologii ,

-działalność artystyczna: udział w konkursach plastycznych, teatralnych, literackich, w konkursach na teledysk, publikacjach prasowych, książkowych, internetowych, Koncertach, uroczystościach szkolnych,

Dziękuję: Karolinie Wenta- Formela, p. Annie Laskowskiej, Lucynie Reiter-Szczygieł, Joannie Groth, Grzegorzowi Krefcie, Arkadiuszowi Domarosowi za stworzenie tak pięknej i trwałej wizytówki szkoły,

-dziękuję nauczycielowi wychowania fizycznego p. Pawłowi Bilowi, że w licznych dyscyplinach sportowych uczniowie naszego gimnazjum zajmowali miejsce na podium.

Dziękuję wszystkim nauczycielom za prowadzenie zajęć dodatkowych, kół zainteresowań, zajęć powtórzeniowych, wyrównawczych, za przygotowania do konkursów i uroczystości szkolnych.

-Szkolne Koło „Caritas” ukazało Waszą wrażliwość i szlachetność.

W tym miejscu chcę podziękować opiekunowi koła p. Grażynie Damps, ks. Józefowi Kuchta oraz innym nauczycielom, którzy towarzyszyli uczniom przy różnych akcjach charytatywnych.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich nauczycieli szkoła tętniła życiem.

W imieniu własnym i w imieniu Rodziców dziękuję pedagogowi szkolnemu p. Danucie Kitowskiej za to, że zawsze blisko była młodzieży, że wspierała ją i nas swoją profesjonalną pomocą, za zaangażowanie w sprawy, które były trudne dla nas wszystkich.

Słowa wdzięczności, za stałą obecność wśród nas, kieruję na ręce ks. proboszcza Józefa Kuchty.

W sposób szczególny dziękuję wychowawcy klasy III p. Joannie Groth – ten kto był wychowawcą, ten wie ile trudu, radości, satysfakcji, a czasem zmartwień to słowo oznacza.

Dziękuję. Dziękuję.

Drodzy Absolwenci,

dzisiaj nadszedł czas na opuszczenie szkolnych murów. Choć chwila ta zamyka pewien rozdział waszego życia, to już filozof rzymski Seneka zauważył, że życie dzieli się na trzy okresy: na to, co było, na to, co jest i na to, co będzie.

Przed Wami wielka niewiadoma. W tej nieustannej wędrówce pamiętajcie o naszej szkole.

I pamiętajcie:

Zobacz siebie w drugim człowieku, zobacz drugiego człowieka w sobie”

– Jan Paweł II

 

                Przemówienie okolicznościowe wygłosiła także Pani Joanna Groth- wychowawczyni klasy:

„ Nie tak dawno się poznaliśmy, od tej chwili minęło sześć lat. To dużo i zarazem bardzo mało. Zmienialiście się z dnia na dzień, z dzieci staliście się młodzieżą. Inaczej patrzycie na świat, co innego cenicie.

Ostatni rok w szkole okazał się tylko chwilą. Uczyłam Was, by „patrzeć sercem, bo najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Teraz ruszacie w świat, może ta rada okaże się przydatna.

Waszym udziałem stały się dobre oraz mniej przyjemne wydarzenia. W pamięci niechaj pozostaną jedynie miłe chwile, te które po latach wspomina się z uśmiechem, a może i łzą.

Już jutro nasze wspólne lekcje przejdą do historii. Pozostaną jednak wspólne zdjęcia, wspomnienia. Pragnę, byście byli szczęśliwi, by spełniały się Wasze marzenia i pragnienia. Niech przyjaźnie tu zawarte przetrzymają próbę czasu i okażą się godne miana przyjaźni.

Na swojej edukacyjnej drodze, w szkołach ponadgimnazjalnych, potem być może w szkołach wyższych, nie zawsze będzie wesoło i łatwo, ale życzę Wam, byście spotkali wyrozumiałych, serdecznych i zawsze Wam życzliwych nauczycieli, tak jak w naszej szkole.

Dedykuję Wam tekst Desideraty, w szczególności niektóre fragmenty:

 • Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech.
 • O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi.
 • Wysłuchuj innych, (…) oni też mają swoją opowieść.
 • Porównując się z innymi, możesz stać się próżny lub zgorzkniały, zawsze bowiem znajdziesz gorszych i lepszych od siebie.
 • Niech twoje osiągnięcia, zarówno jak i plany, będą dla Ciebie źródłem radości.
 • Wykonuj swą pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna.
 • Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia, ani nie podchodź cynicznie do miłości.
 • Rozwijaj siłę ducha, aby mogła Cię osłonić w nagłym nieszczęściu.
 • W zgiełku i pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swą duszą.
 • Bądź uważny.
 • Dąż do szczęścia.

Rozpoczynające się wakacje niech będą wspaniałe, niech będą podróżą, fascynującą przygodą, spotkaniem. Zapamiętajcie słowa poety: „Jakże uroczą istotą jest człowiek, jeżeli jest człowiekiem”!!!

 

            Podczas uroczystości P. Grażyna Damps- katechetka wręczyła dyplomy absolwentom jako wyraz uznania i wdzięczności za ofiarną pracę, oddanie i poświęcenie, za długoletnią posługę, włączanie się w dzieło miłosierdzia Szkolnego Koła Caritas, za życzliwość i dobre słowo niesione potrzebującym, której na imię Caritas.

            Tegoroczni absolwenci: Tobias Christiansen, Mateusz Dampc, Wiktoria Czerwionka, Małgorzata Drygiel, Anna Frankowska, Klaudia Frankowska, Dominik Klawa, Alicja Krauza, Hanna Magrian, Aleksandra Olszewska, Klaudia Rzeszewicz, Martyna Skorowska, Artur Sypion, Nikodem Szczęsny, Natalia Weyer, Patrycja Wilczewska, Krystian Znajewski.

            Uroczystość została zorganizowana przez uczniów klasy II gimnazjum pod opieką wychowawcy- P. Arkadiusza Domarosa w postaci słowno- muzycznego wystąpienia.

            Miłą niespodzianką podczas uroczystości były upominki wręczone absolwentom przez wychowawcę klasy- P. Joannę Groth.

            W ramach podziękowań nauczycielom za trud ich nauczania i opiekę, absolwenci wręczyli kwiaty. Szczególne wyrazy wdzięczności trafiły na ręce wychowawczyń uczniów: P. Danuty Kitowskiej, P. Joanny Groth.

            Po części oficjalnej uroczystości był czas na pamiątkowe zdjęcia.

tekst: Grzegorz Krefta