Uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie rozpoczęły się 23 czerwca 2017 r. o godzinie 8 Mszą Świętą odprawioną przez księdza proboszcza Józefa Kuchtę.

Następnie rodzice, nauczyciele i uczniowie udali się do szkoły, gdzie uczestniczyli w części oficjalnej.

Szkolna uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu flagowego i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrał P. Jerzy Stachurski- dyrektor szkoły, który zwrócił się do wszystkich zebranych:

„Szanowny Księże Proboszczu,

Szanowny Przewodniczący Radny Gminy Przodkowo,

Szanowny Przewodniczący Rady Rodziców

Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Drodzy Nauczyciele,
Szanowni Pracownicy Oświaty,

„Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą nauki”

Albert Einstein

23 czerwca to dla nas bardzo ważny dzień, dlatego cieszę się, że są z nami wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i przyjaciele szkoły.

Dzisiaj świętujemy, ciesząc się z zebranego żniwa roku szkolnego 2016/2017, który kończy się wraz z dzwonkiem.

Mija czas wytężonej pracy, wysiłku, pogłębiania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności, dorastania.

” Rok szkolny 2016-2017 był , w naszej placówce, kontynuacją wielu dotychczasowych działań edukacyjnych . Realizowaliśmy projekty „Mistrzowie Kodowania” , innowacje z przedmiotów: biologia, fizyka, informatyka, muzyka.

Rozwojowi uczniów służyły nowe inicjatywy wychowawcze i edukacyjne, jak projekt: „Szkoła wolna od dopalaczy”- otrzymaliśmy tytuł laureata

oraz „Skrzydła Wiedzy”, który objął w naszej szkole 180 uczniów i 8 nauczycieli. Koordynatorem projektu jest p. Anna Kreft.

W grudniu 2016 wybraliśmy imię patrona naszej szkoły Jana Pawła II

Atmosferę nauki budowały też, organizowane dla wszystkich uczniów, warsztaty, wycieczki edukacyjne, spotkania z wybitnymi pisarzami , debaty i zajęcia z pracownikami naukowymi Trójmiejskich Uczelni.

Te i wiele innych wydarzeń odnotowywaliśmy zawsze na naszej stronie internetowej szkoły: www.czeczewo.pl.

Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podziękowań, szczególnie tym spośród Was, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce i zawodach sportowych.

Zaliczymy do nich wyniki sportowe:

Armina Wilczewskiego, ucznia z klasy I gimnazjum, który zdobył- tytuł Mistrza Polski Kadetów w Kick- Boxingu oraz dniach 15-18.06. 2017 r. we włoskim mieście Rimini zdobył Puchar Świata w kategorii Kadet.Armin jest zawodnikiem klubu PCNP Rebelia Kartuzy, jego trenerem jest Patryk Zaborowski.

A także osiągnięcia w:

Wielkim Wojewódzkim Maratonie Czytelniczym- wzięlo w nim udzial 7.5 tyś. uczniów z całego woj. pomorskiego, laureatami i finalistami zostało 5 uczniów naszej szkoły (Opiekunka: Lucyna Reiter Szczygieł)

Pięcioro uczniów : Ewelina Pupacz, Emilia Kreft , Mateusz Dampc, Mateusz Toporek, Przemysław Zabrocki – otrzymało stypendia Marszalka Województwa Pomorskiego.

W placówce odbyły się 52 imprezy szkolne. Uczniowie ponadto uczestniczyli w Koncertachi w przedstawieniach w kościele w Czeczewie

W szkole odbyły się spotkania z ciekawymi ludźmi: ratownikami, policją, twórcami i regionalistami.

Szkoła była współgospodarzem m.in. Festynu z okazji Dnia Dziecka, oraz IV Gminnego Konkursu Teatrów Profilaktycznych.

Uczniowie publikowali swoje prace na łamach prasy regionalnej i stronie internetowej szkoły.

A teraz podziękowania:

Dziękuję za działalność charytatywną, otwarcie na potrzeby drugiego człowieka!!!, które prowadziło Szkolne Koło „Caritas” pod opieką Grażyny Damps.

Dziękuję Gronu Pedagogicznemu za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych wszystkich uczniów.

Słowa wdzięczności skierowuję również do:

Rady Rodziców wspomagającej działania nauczycieli i aktywnego Samorządu Szkolnego.

Szczególnie dziękujemy Przewodniczącemu Rady Rodziców panu Piotrowi Mroczkowi za stałą obecność w życiu szkoły, za zaangażowanie przy organizacji: imprez, konkursów, festynów.

Szczególne podziękowania pragnę złożyć przyjaciołom szkoły za wsparcie, dobre rady i ogromną życzliwość, na jaką zawsze możemy liczyć .

Szczególnie dziękujemy pani prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Czeczewie pani Magdalenie Szyłejko za projekty, które wzbogaciły ofertę edukacyjną szkoły m.in. za wycieczki po Gdańsku, konkursy świąteczne, współorganizację festynu dla dzieci.

Dziękuję władzom gminy za dbałość o warunki pracy i nauki w naszej szkole, a szczególnie Przewodniczącemu Rady Gminy Przodkowo Dariuszowi Toporkowi,

Dziękuję Wójtowi za docenianie naszych uczniów poprzez przyznawanie stypendiów i nagród.

Dziękuję księdzu proboszczowi Jozefowi Kuchcie za nasze duchowe przewodnictwo i piękne uroczystości, za umożliwienie odbywania koncertów i przedstawień,

 Dziękuję za przygotowanie oprawy plastycznej dzisiejszej uroczystości nauczycielkom: Ewie Chmielowskiej, Annie Laskowskiej i Karolinie Wenta-Formela.

Dziękuję strażakom z OSP Czeczewo, Kłosowo, Tokary za czuwanie nad bezpieczeństwem szkoły podczas dnia i nocy.

Dziękuję pracownikom obsługi szkoły za kształtowanie wśród uczniów porządku, odpowiedzialności za mienie szkoły, estetykę otoczenia szkoły.

Dziękuje p. Angelice Kreft za sprawne  prowadzenie sekretariatu szkoły.

 

Drodzy Absolwenci!

Dzisiaj spotykamy się na zakończeniu kolejnego etapu w waszym życiu, który mam nadzieję będziecie mile wspominać. U progu nowych doświadczeń i wyzwań, które roztoczy przed Wami przyszłość, życzę abyście dokonywali właściwych wyborów.

Wasze wyniki egzaminu gimnazjalnego, z języka polskiego, plasują naszą szkołę na I miejscu w powiecie kartuskim – 70 % punktów. Gratulacje dla was i nauczyciela p. Grzegorza Krefty.

Chcę pogratulować uczniom, którzy otrzymali 100 % punktów. Są to Aleksandra Olszewska z języka angielskiego i Mateusz Dampc, również z j. angielskiego.

Przewodniczący Rady Rodziców Piotr Mroczek wręczył każdemu gimnazjaliście prezent i życzył pomyślności w dalszej edukacji.

Kochani!
Nadchodzi czas radosny, czas swobody, wypoczynku, wyjazdów, na które w pełni zasłużyliście.

Przede wszystkim wypoczywajcie, gromadźcie siły na następny rok szkolny. I nigdy nie zapominajcie o bezpieczeństwie.

Bądźcie radośni i swobodni, ale jednocześnie rozważni, przewidujący i ostrożni, dalecy od brawury i bezmyślności.

Życzę Wam wspaniałych wakacji i udanego aktywnego wypoczynku z dala od komputera!!!

Dziękuję za uwagę”.

            Podczas uroczystości zostały również odczytane życzenia Wójta Gminy Przodkowo- P. Andrzeja Wyrzykowskiego:

Szanowni Państwo

Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie oraz rodzice

 

Zakończenie roku szkolnego to jedna z najbardziej oczekiwanych chwil dla każdego ucznia i nauczyciela.

Miniony rok był to czas wytężonej pracy całej społeczności szkolnej.

Doceniając całoroczną pracę Nauczycieli, uczniów i pracowników obsługi w roku szkolnym 2016/2017 przekazuję słowa uznania
i podziękowania za trud włożony w edukację młodego pokolenia.

 

Z okazji zakończenia roku szkolnego Gronu Pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi oraz uczniom życzę radosnego
i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego, który pomoże przygotować się do jak najlepszego wypełniania obowiązków szkolnych i życiowych”.

Wójt Gminy Przodkowo

Andrzej Wyrzykowski

            Pan Dyrektor nie omieszkał podziękować za zaangażowanie w życie szkoły. Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców otrzymali: Grzegorz Krenc, Seweryn Krauza, Karol Sypion, Szymon Bednarek, Krzysztof Bejer, Adrian Skerka, Adrian Kloskowski, Magdalena Rutkowska, Wiktoria Bejer, Angelika Bysewska, Monika Kaleta, Anna Frankowska.

Dyplomy za pracę na rzecz szkoły otrzymali: Marcin Littwin- OSP Kłosowo, Marek Bejer, Krystian Bysewski, Łukasz Bednarek, Robert Szwaba.

W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie świadectw z wyróżnieniem najlepszym uczniom w szkole oraz dyplomów za wzorową frekwencję.

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego uświetniła część artystyczna. Poloneza zatańczyli uczniowie klasy VI (przygotowanie- P. Angelika Kreft). Z kolei przedstawienie w reżyserii P. Dyrektora Jerzego Stachurskiego wystawili uczniowie klasy VA. Bogatą część artystyczną uświetnił również taniec „Biene Maja”(przygotowanie: Karolina Wenta-Formela) oraz Piosenka o wakacjach (przygotowanie- P. Dyrektor Jerzy Stachurski).

Po wystąpieniu pocztu flagowego odbyły się spotkania klasowe z wychowawcami.

Miłą niespodzianką dla wszystkich uczniów były lody sponsorowane przez P. Dariusza Toporka- Przewodniczącego Rady Gminy Przodkowo.

tekst: Grzegorz Krefta

foto: Anna Laskowska