Rodzice, Sołtysi, Przyjaciele Szkoły, Nauczyciele, Uczniowie Szkoły i Pracownicy Szkoły, już od pierwszych dni wakacji wykonywali pracę na rzecz szkoły w Czeczewie, której cała społeczność przygotowuje się do uroczystości nadania imienia Jana Pawła II. W lipcu i sierpniu 2017 roku wykonano:

1.       Prace malarskie, które objęły:

·         4 sale lekcyjne

·         salę gimnastyczną

·         korytarz (łącznik)

·         korytarz (I piętro)

·         łącznik przed salą gimnastyczną

·         toalety

·         napisy na ścianie (cytat z wypowiedzi Patrona)

2.       Prace budowlane:

·         naprawa przyziemia

·         naprawa elewacji

3.       Wstawienie  4 nowych okien (Firma Wikęd – zadanie zrealizowano z budżetu szkoły)

Prace malarskie wykonali:

·         Roman Kreft

·         Krzysztof i Dawid Pupacz

·         Tadeusz Skrzyński

·         Grzegorz Skorowski

·         Ewa i Jarosław Chrzanowscy

·         Wojciech Toporek

·         Pracownicy Szkoły: Elżbieta Czerwionka, Jadwiga Rzeszewicz, Beata Kreft

Prace budowlane wykonali:

·         Grzegorz Wilczewski

·         Sylwester Philipp

·         Kazimierz Brylowski

–         Stefan Kleba

–         Andrzej Grota

–         Łukasz Grota

Do prac włączyli się także nauczyciele:

·         Anna Kreft z uczniami z klas II i III gimnazjum

·         Lucyna Reiter-Szczygieł z uczniami klasy VII

Materiały malarskie oraz budowlane zakupiono z budżetu szkoły.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim za okazaną życzliwość i przyjazną dłoń, która wspierała nas w pracy dla dobra społeczności szkolnej i szacunku dla Patrona.

Uroczystość nadania imienia szkole i sztandaru odbędzie się 16 października 2017 roku.

Jerzy Stachurski
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czeczewie