W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas I, II, III, IV, V, VI i VII Szkoły Podstawowej oraz II i III Gimnazjum otrzymają podręczniki w szkole –  zostaną przekazane uczniom we wrześniu.

Rodzice zakupują we własnym zakresie jedynie podręcznik do religii wg poniższego wykazu:
 

Klasa 0 –

Ks. Wł. Kubik

Jesteśmy dziećmi Boga

Wydawnictwo WAM

Klasa I

Ks. Wł. Kubik

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

Wydawnictwo WAM

Klasa II

Ks. Wł. Kubik

Kochamy Pana Jezusa

Wydawnictwo WAM

Klasa III

Ks. Wł. Kubik,
T. Czarnecka

Przyjmujemy Pana Jezusa

Wydawnictwo WAM

Klasa IV

Ks. Z. Marek

Zaproszeni przez Boga

Wydawnictwo WAM 2012

Klasa V

Ks. Z. Marek

Obdarowani przez Boga

Wydawnictwo WAM 2013

Klasa VI

Ks. Z. Marek

Przemienieni przez Boga 

Wydawnictwo WAM 2014

Klasa VII

Ks. Wł. Kubik

Jezus uczy i zbawia

Wydawnictwo WAM

 

 

Klasa II Gimnazjum

Ks. Z. Marek

Jezus działa i zbawia

Wydawnictwo WAM

Klasa III Gimnazjum

Ks. Z. Marek

Jezus prowadzi i zbawia

Wydawnictwo WAM