W sierpniu(22.08.2017 r.) rozpoczął się remont starej szkoły w Czeczewie na który Gmina Przodkowo pozyskała  środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.01 Efektywność energetyczna-mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego.

               Zakres prac remontowych obejmie termomodernizację starego budynku szkolnego poprzez wymianę okien, dachu, ocieplenie budynku oraz wykonanie elewacji zewnętrznej. W środku budynek zostanie dostosowany do obecnych standardów szkolnych. W budynku znajdą się pomieszczenia dla: klas lekcyjnych, szatni, toalet i sekretariatu szkoły.

Przewidywany czas remontu – trzy miesiące.

Teren remontowanej szkoły został otoczony ogrodzeniem.

Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności, w przejściu Uczniów i Rodziców do budynku głównego szkoły !

Parking przyszkolny, ze względu na bezpieczeństwo jego użytkowników, zostaje wyłączony , na czas remontu, z użytkowania.

Proszę o korzystanie z innych miejsc parkingowych.

 

Jerzy Stachurski

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie