W dniu dzisiejszym uroczystą Mszą Św. sprawowaną przez ks. proboszcza Józefa Kuchtę w kościele parafialnym p.w. św. Józefa w Czeczewie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po wspólnej modlitwie uczniowie, nauczyciele i wychowawcy udali się do szkoły, gdzie o godzinie 8.45 odbyła się inauguracja roku szkolnego 2017/2018.

    Po wprowadzeniu pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu głos zabrał Dyrektor szkoły- Pan Jerzy Stachurski, który serdecznie powitał gości, rodziców, nauczycieli, wszystkich uczniów, a w sposób szczególny pięciolatki.

    Inauguracja roku szkolnego była doskonałą okazją, aby pogratulować nauczycielom, którzy zrealizowali procedurę postępowania kwalifikacyjnego na kolejne stopnie awansu zawodowego. Stopień nauczyciela mianowanego uzyskała P. Karolina Wenta- Formela. Stopień nauczyciela dyplomowanego został nadany: P. Grażynie Damps, P. Annie Laskowskiej, P. Grzegorzowi Krefta. Wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli dokonał P. Andrzej Wyrzykowski- Wójt Gminy Przodkowo.  

    Po części oficjalnej wychowawcy wraz z uczniami udali się do klas, by zapoznać uczniów z nowym planem zajęć.

 tekst: Grzegorz Krefta