W dniu 27 kwietnia 2017 r. Rada Gminy Przodkowo podjęła uchwałę nr XXI/231/2017, w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole w Czeczewie.

W załączeniu:

Uchwała i Uzasadnienie

                                                                              dyrektor