Informujemy, że od 02 października 2017 roku  istnieje możliwość skorzystania z gorącego posiłku. Obiady wydawane są w godz. 10.35 (młodsze dzieci),
11.35 (starsze dzieci)  w budynku szkoły.

Cena obiadu wynosi 5,50 zł. Obiady płatne są z „góry”.

Obiad „odgłoszony” z powodu nieobecności ucznia /choroba, wyjazd na konkurs lub wycieczkę/ podlega odliczeniu w miesiącu następnym. Rezygnację z obiadu zgłaszamy na dzień przed planowanym wyjazdem lub w razie choroby w pierwszym dniu nieobecności do godz. 8.30 pod numerem telefonu 607-336-003 podając nazwisko
i imię ucznia oraz datę nieobecności ucznia.

Osoby chętne do korzystania z gorącego posiłku proszone są o zgłoszenie tego faktu

wychowawcom klas do dnia 28 września 2017 r.

Dyrektor