Scenariusz uroczystości
nadania imienia i wręczenia sztandaru
Szkole Podstawowej w Czeczewie

 

16.10.2017 r. (poniedziałek)

 

Godz. 10.00, kościół parafialny w Czeczewie
Uroczysta msza św. z poświęceniem sztandaru
(po mszy św.)
Przemarsz z kościoła do szkoły z udziałem Przodkowskiej Orkiestry Dętej po kier. Zdzisława Plichty
 

Godz. 11.15, (wejście do szkoły)
Poświęcenie tablicy pamiątkowej
 

Godz. 11.30, Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Czeczewie

Uroczystość nadania imienia, wręczenia sztandaru i część artystyczna