Dnia 13 października najmłodsi uczniowie naszej szkoły wraz z uczennicami uczęszczającymi na zajęcia kółka teatralnego pod kierunkiem pani J.Keler  przygotowali   program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wśród wierszyków i piosenek były płynące z serca życzenia dla nauczycieli. Szczególne życzenia trafiły do pracowników szkoły, którzy obchodzili jubileusze pracy zawodowej: p.Grażyny Damps, p.Ewy Chmielowskiej, p.Elżbiety Czerwionka. Podziękowaliśmy również p. Zygmuntowi Dampc za wieloletnią współpracę. Na wniosek dyrektora Jerzego Stachurskiego do nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty zostali nominowani: Paweł Bil, Joanna Groth, Anna Kreft i Lucyna Reiter-Szczygieł. Nagrodę otrzymała p. Joanna Groth.

         W dalszej części uroczystego apelu odbyło się pasowanie dzieci z klasy I na pełnoprawnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie. Pierwszaki swoim programem artystycznym i egzaminem zdanym przed starszymi kolegami udowodnili, że godnie będą reprezentować swoją szkołę. Po złożeniu ślubowania przed społecznością szkolną i rodzicami dyrektor Jerzy Stachurski przystąpił do pasowania. Uczniowie  na pamiątkę tego wydarzenia zostali obdarowani dyplomami oraz prezentami przygotowanymi przez rodziców. Na zakończenie uroczystości w klasie czekał na wszystkich piękny tort i słodki poczęstunek. To był świąteczny dzień pełen wrażeń. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tej uroczystości.

M.W.