W poniedziałek, 16 października 2017 r.  odbyło się nadanie  Szkole Podstawowej w Czeczewie imienia Jana Pawła II oraz przekazanie poświęconego sztandaru. Placówka w Czeczewie, dzięki uroczystości nadania imienia, zyskała: sztandar, tablicę pamiątkową, hymn szkoły i zapisze  na kartach historii  początek tworzenia jej nowej tradycji.

W szkolnej akademii udział wzięli: dr Monika Kończyk, pomorski kurator oświaty, przedstawiciele samorządu powiatu kartuskiego z przewodniczącym Mieczysławem Woźniakiem i wiceprzewodniczącym dr Eugeniuszem Pryczkowskim, wójt  Andrzej Wyrzykowski, przewodniczący Rady Gminy Dariusz Toporek  i  radni oraz sołtysi  gminy Przodkowo, Wojciech Rybakowski, członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego, Władysław Marek – dyrektor senior, sztandary: szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Technikum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, jednostek OSP Tokary, Kłosowo, Czeczewo, przyjaciele szkoły, rodzice, absolwenci i uczniowie, dyrektorzy szkół.

Uroczystość nadania imienia szkole rozpoczęła mszą św. w kościele p.w. św. Józefa w Czeczewie pod przewodnictwem ks. Piotra Gruby, dziekana dekanatu kieleńskiego.

Na jej początku  przedstawiciele uczniów i dyrektor szkoły poprosili księdza dziekana o poświęcenie i pobłogosławienie sztandaru Szkoły Podstawowej w Czeczewie oraz tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Annę i Marka Holk.

Ksiądz dziekan, w swojej homilii ,  podkreślił, że Jan Paweł II  to jedna z najwybitniejszych postaci  naszych czasów. Doniosłość jego nauki w krzewieniu idei pokoju, pojednania i miłości między ludźmi, narodami i religiami, doceniana jest przez cały świat.

Wybierając Jana Pawła II na patrona uczniowie otrzymują  duchowe przewodnictwo.

Po  zakończonej mszy św. przy dźwiękach  Przodkowskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Zdzisława Plichty wszyscy uczestnicy uroczystości  udali się do szkoły, gdzie przed jej wejściem  została poświęcona tablica pamiątkowa.

Oficjalną część uroczystości nadania imienia szkole i wręczenia sztandaru rozpoczął dyrektor Jerzy Stachurski, który powitał wszystkich gości.

W swoim wystąpieniu podkreślił:   „Nadanie  szkole imienia Jana Pawła II to zaszczyt i powód do dumy, ale również zobowiązanie. Chcemy kroczyć drogą,   którą wskazał nam Patron.„Musicie od siebie wymagać, choćby inni tego nie wymagali” to jedno z ważniejszych przesłań Jana Pawła II dla młodych Polaków  wypowiedziane na Jasnej Górze w 1983 r., a przypomniane na Westerplatte 12.06. 1987 r.

Te słowa Jana Pawła II obrali sobie za drogowskaz: uczniowie, Rodzice i nauczyciele szkoły w Czeczewie. Widnieją one na szkolnym sztandarze, na tablicy pamiątkowej  a także  w sercach wszystkich  uczestników  Społeczności szkolnej w Czeczewie”.

Następnie został zaprezentowany spektakl poetycko-muzyczny  pt: „Na zawsze bądźmy Jego uczniami” Teksty piosenek napisali uczniowie, rodzice i nauczyciele. Szkolni artyści zebrali gromkie brawa m. in. za oryginalny pomysł i świetne wykonanie.

Uchwałę Rady Gminy nadania imienia  Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Czeczewie odczytał Przewodniczący Rady Gminy Przodkowo Dariusz Toporek.

W uzasadnieniu uchwały czytamy: “Jan Paweł II jest wielkim autorytetem i wzorem do naśladowania. Jan Paweł II jest bliski nam wszystkim. Uosabia wartości bliskie nauczycielom, uczniom i rodzicom. Jest dla wszystkich wzorem mądrości dobroci, wyrozumiałości, życzliwości i ciepła. Wybierając Jana Pawła II na patrona szkoły, zarówno rodzice jak i nauczyciele, pragną poprzez Jego wzorce z życia, naukę i przesłanie wychowywać i kształtować młode pokolenie.”

Kolejnym  punktem uroczystości było przekazanie sztandaru, przez jego  Fundatora   ks. Józefa Kuchtę, proboszcza parafii w Czeczewie, który przekazując  go dyrektorowi powiedział :” Bardzo proszę o noszenie go z godnością, szacunkiem, będąc wierni wartościom, które prezentował patron Jan Paweł II”.

Dyrektor szkoły przejmując sztandar  odpowiedział: „Księże proboszczu, dziękuję za ten dar. Sztandar jest i będzie symbolem wartości, które będą fundamentem pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły”.

Następnie  dyrektor przekazał sztandar Szkolnemu Pocztowi  Sztandarowemu. W obecności zgromadzonych uczestników uroczystości uczniowie złożyli ślubowanie na otrzymany sztandar.

Ważnym punktem uroczystości była prezentacja hymnu szkoły w Czeczewie. Jego autorem:  słów i muzyki  jest Jerzy Stachurski.

W tej szczególnej uroczystości  głos zabrali także goście: dr Monika Kończyk, pomorski kurator oświaty, Mieczysław Woźniak, przewodniczący rady powiatu kartuskiego, dr Eugeniusz Pryczkowski,- wiceprzewodniczący rady powiatu kartuskiego , ks. Grzegorz Kudelski, dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św.Jana Pawła II w Kartuzach, Wojciech Rybakowski, członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego, Kazimierz Klas, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Technikum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Zofia Róża Rzeszewicz, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o/Przodkowo.

Były też  gratulacje i liczne podziękowania: dla ekipy remontowej, rodziców, sponsorów i przyjaciół szkoły .

W ten szczególny dzień ukazały się nowe wydawnictwa przygotowane przez zespół redakcyjny  pod kier. Lucyny Reiter-Szczygieł: Czeczewskie Oko nr 56, Jesteśmy autorami piosenek – zbiór piosenek i płyta CD.

Na zakończenie, wszyscy uczniowie otrzymali kremówki a zaproszeni goście udali się na poczęstunek przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie.

(Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czeczewie)

Relacje w mediach

naszemiasto

Głos Kaszub

kartuzy.info