Wójt Gminy Przodkowo, Rada Gminy Przodkowo, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

oddział w Przodkowie,

 ogłaszają:

       XXV  KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy podpisanych: imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły i klasy do której uczęszcza oraz nazwiskiem nauczyciela(opiekuna)ucznia.

 

Tematyka prac jest dowolna.

Mile będą widziane prace napisane w języku kaszubskim .

Jury Konkursu powołane przez organizatorów przyzna nagrody i wyróżnienia w kategoriach:

 

I.                   SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

a)      kl. I-III

b)      kl. IV-VI

II.                GIMNAZJUM

III.             SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

Jury przyzna nagrody specjalne za zestaw wierszy napisanych przez ucznia z gminy Przodkowo

 

 

 

Prace należy nadsyłać do dnia :30.11.2017r.

 

                                               NA ADRES:

                        URZĘDU GMINY W PRZODKOWIE,

                        UL.KARTUSKA 21, 83-304 PRZODKOWO

                        Z DOPISKIEM „KONKURS LITERACKI”

 

            ROZDANIE NAGRÓD NASTĄPI:18.12.2017r.

 

SEKRETARZEM KONKURSU JEST: JERZY STACHURSKI