W dnia 20.11.2017 r. w Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II  odbyło się Zebranie ogólne rodziców.
Na początek dyrektor szkoły Jerzy Stachurski powitał  zebranych rodziców i przedstawił porządek zebrania.
Następnie przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie zaprezentowali nową ofertę kształcenia oraz przekazali zebranym  foldery informacyjne.
     W dalszej części zebrania Przewodniczący Rady Rodziców p. Piotr Mroczek przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Rodziców oraz sprawozdanie finansowe. Następnie odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującej Radzie Rodziców. Absolutorium udzielono jednomyślnie. Wszyscy rodzice, którzy zaangażowali się w pracę w Radzie Rodziców(kadencja 2015-2017) otrzymali pamiątkowe dyplomy.  
     Dyrektor podziękował także rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości nadania imienia, między innymi za przygotowanie przepysznych ciast. Szczegółowe podziękowania zamieszczono poniżej.   Następnie przedstawiono wszystkim zebranym galerię fotografii autorstwa p. Beaty Krauza. Była to wspaniała okazja do przypomnienia sobie uroczystości, która była dużym sukcesem  społeczności szkolnej.
     Podczas zebrania dyrektor zaprezentował także publikacje: Czeczewskie Oko nr 56 pod redakcją Lucyny Reiter-Szczygieł. Gazeta została zamieszczona na stronie szkolnej: www.czeczewo.pl oraz powstałe w ramach projektu „Jesteśmy autorami piosenek”, który zrealizowano w ramach dotacji przeznaczonej przez Urząd Gminy w Przodkowie  dla Stowarzyszenia  Przyjaciół Szkoły w Czeczewie.  Projekt obejmował wydanie zbioru piosenek napisanych i wykonanych przez uczniów szkoły w Czeczewie i Zespół Śpiewaczy przy OSP w Czeczewie.
     Dzięki  finansowemu wsparciu  przez: Małgorzatę i Jarosława Frankowskich, Mirosławę Leman, Sebastiana Wasiołka, Europosła  Michała Marusiaka, Mariana Szredera, Firmę  „Murkam” Usługi Kamieniarsko- Budowlane Leona Czerwińskiego, Bank Spółdzielczy w Sztumie o/ Przodkowo, możliwe było wydanie płyty CD z piosenkami zamieszczonymi w zbiorze.
Następnie rodzice udali się na spotkania z wychowawcami klas.

Anna Kreft
 

Podziękowanie i wyrazy uznania otrzymali:

·    Goście
1.    dr Monika Kończyk- Pomorski Kurator Oświaty
2.    mgr inż. Andrzej Wyrzykowski – Wójt Gminy Przodkowo
3.    Dariusz Toporek-Przewodniczący Rady Gminy Przodkowo
4.    ks. Piotr Gruba – dziekan dekanatu Kielno
5.    ks. Józef Kuchta – proboszcz parafii Czeczewo
6.    ks. Wacław Mielewczyk – proboszcz parafii Przodkowo
7.    ks. Kanonik Henryk Zieliński – proboszcz parafii Pomieczyno
·    Nauczyciele, pracownicy szkoły
Dziękuję wszystkim. Jesteście siłą i wartością tej szkoły.
·    Prowadzenie uroczystości
1.    Lucyna Reiter-Szczygieł
2.    Grzegorz Krefta
·    Sołtysi, Rodzice, Przyjaciele Szkoły
1.    Beata Krauza
2.    Zofia Toporek
3.    Grzegorz Wilczewski
4.    Tadeusz Skrzyński
5.    Grzegorz Skorowski
6.    Ewa Chrzanowska
7.    Jarosław Chrzanowski
8.    Roman Kreft
9.    Krzysztof Pupacz
10.    Dawid Pupacz
11.    Kazimierz Brylowski
12.    Sylwester Philipp
13.    Stefan Kleba
14.    Andrzej Grota
15.    Łukasz Grota
prace malarskie, budowlane, wsparcie finansowe.

·    Praca artystyczna
1.    Weronika Pryczkowska
2.    Wiesław Naczk
3.    Piotr Kreft
4.    Aleksandra Formela
·    Kulinaria
1.    Kazimierz Klas- dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie
2.    Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie
za przygotowanie kulinariów i ich obsługę
·    Cukiernia „Markiza” Żukowo – za wypiek kremówek
·    Rodzice, Przyjaciele Szkoły
1.    Jerzy Kuchta
2.    Michał Śliwski – EGRAW
3.    Teresa i Mirosław Kobiela
4.    Anna i Marek Holk
5.     Żaneta i Sławomir Toporek
6.    Małgorzata i Jarosław Frankowscy
7.    Danuta i Sylwester Pranczk
8.    Justyna i Jarosław Belka
9.    Aleksandra Czoska
10.    Damian Szczygieł – ALGARNET
11.    14 ciast – rodzice
12.    Magdalena Szyłejko – organizacja wystawy fotografii pt.” Szukałem was, teraz Wy mnie znaleźliście”