Cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  wzięła udział w akcji „Zbiórka bożonarodzeniowa”   zorganizowanej przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej  dla kombatantów z Kresów Wschodnich oraz  polskich  dzieci na Białorusi i Ukrainie.

Patronat nad  akcją objęła Pomorska Kurator Oświaty.

Produkty do paczek zbierali: uczniowie, rodzicie, nauczyciele, pracownicy szkoły.

W dniu 6 grudnia 2017 roku zebrane: artykuły spożywcze, środki czystości, słodycze zostały przekazane do miejsca zbiórki w Gdańsku. W paczce znalazły się również kartka świąteczna z życzeniami  i  opłatkiem  a także flaga polska.

Jerzy Stachurski

 Foto: Anna Laskowska