Dnia 06.03.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie przeprowadzono pogadankę na temat zagrożeń przy pracy w gospodarstwach dla uczniów szkoły podstawowej. Uczestniczyło w niej 200 uczniów klas 0-VII SP. Przedstawiono różnorodne zagrożenia występujące nie tylko podczas prac rolniczych ale także zasady zachowania się w różnych sytuacjach życiowych. Omówiono przykłady wypadków z ubiegłego roku, które zgłoszono w powiecie kartuskim . Uczestnikom przekazano zasady i regulamin VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pt.: ”Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy ” zachęcając uczniów do aktywnego w nim udziału. Nauczycielom i uczniom przekazano formularze zgłoszeniowe, których wypełnienie jest koniecznym warunkiem udziału w konkursie. Ustalono termin dostarczenia prac na dzień 30.03.2018 r.