W dniu 22.03.2018r. (czwartek) o godz. 11.50
odbędzie się lekcja „Wiedzy o społeczeństwie”
z udziałem Senatora RP Kazimierza Kleiny.
Temat lekcji: Praca w Senacie i w Kaszubskim Zespole Parlamentarnym.
Uczestnikami lekcji będą uczniowie z klas:
VII, II-III gimnazjum.
Miejsce lekcji:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czeczewie – klasa IV.