Dni 30.04.2018 r., 02.05.2018r. , 04.05.2018 r.

są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tych dniach funkcjonuje świetlica szkolna w godzinach 8.00-13.00.