W dniu 26.04.2018 r. po raz kolejny w naszej szkole  gościliśmy aktorów Teatru Kurtyna z Krakowa.

Uczniowie obejrzeli  w ich wykonaniu spektakl pt. „Labirynt”. Przedstawienie ukazuje zgubny wpływ uzależnień na zdrowie i życie człowieka. Uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli opowieść o rodzicach, którzy pochłonięci  własną karierą zawodową zapomnieli o istnieniu własnej córki, która nie radząc sobie z problemami wkroczyła na drogę uzależnień.

Przedstawienie oraz pogadanka aktorów bardzo podobały  się uczniom.

Spektakl został wystawiony w  szkole dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która  go sfinansowała.

JW