Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie.

Zadanie konkursowe: narysować portrety rodziców (razem lub osobno) lub portret całej rodzinki.

Technika i format pracy są dowolne.

Prace należy składać do szkolnych koordynatorów konkursu –  Joanny Groth i Mireli Kostuch do 20 czerwca 2018 roku (środa). 

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie w dniu zakończenia roku szkolnego. Rodzice będą mieli szanse odnaleźć swój portret i zakupić go.

Organizatorami Konkursu są: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Czeczewie.