Przyjazd do szkoły zgodnie ze stałym harmonogramem

Rozwozy:

Godz. ok. 10.45 – Martenki, Tokary, Warzenko,

Godz. ok. 11.25 – Kłosowo, Kłosówko