Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie informuje, że od 01.08.2018r.- do 15.09.2018r. będą przyjmowane nowe podania na dożywianie dzieci w szkole.

Do podania proszę dołączyć zaświadczenia o dochodach brutto       i netto  od wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 58 500-16-80 wew. 84 lub 85