W dniu dzisiejszym uroczystą Mszą Świętą sprawowaną przez Księdza Proboszcza Józefa Kuchtę w kościele parafialnym p. w. św. Józefa w Czeczewie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Podczas uroczystej Mszy Świętej uczniowie brali czynny udział w liturgii przez czytanie Psalmu responsoryjnego oraz wezwaniu do modlitwy powszechnej. Po wspólnej modlitwie goście, rodzice, uczniowie i nauczyciele udali się do szkoły, gdzie o godzinie 8.45 odbyła się inauguracja roku szkolnego 2018/2019.

Po wprowadzeniu pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu głos zabrał Wójt Gminy Przodkowo- P. Andrzej Wyrzykowski, który serdecznie powitał gości, rodziców, nauczycieli, a w szczególności wszystkich uczniów. Życzył m.in. dobrego i bezpiecznego roku szkolnego, osiągania sukcesów dydaktycznych i wszelkiej pomyślności.

Inauguracja roku szkolnego była doskonałą okazją, by przedstawić wychowawców klas i nowego nauczyciela- P. Krystiana Kreft, a także wręczyć odblaski najmłodszym uczniom.

Pan Dyrektor Jerzy Stachurski nie omieszkał także podziękować Panu Wójtowi za zaangażowanie i wsparcie dzięki któremu została odrestaurowana „stara” szkoła.

Po części oficjalnej wychowawcy wraz z uczniami udali się do klas, by zapoznać uczniów z nowym planem zajęć.

 

foto: Anna Laskowska

tekst: Grzegorz Krefta

 

W tym miejscu chciałby także podziękować naszym: Absolwentom, Rodzicom, Przyjaciołom Szkoły za prace na rzecz szkoły z 1911 roku, w okresie wakacji 2018.

Podziękowania przekazuję:

-za prace w dniu:14.08.2018r dla.:

Adriana Kreft, Sebastiana Staroszczyka, Michała Staroszczyka, Roberta Sypiona, Kamila Toporka, Krzysztofa Bejera oraz gimnazjalisty Grzegorza Krenca,

-za prace w dniu 29.08.2018 r. dla:

Kazimierza Dampca, Jarosława Sypiona.

Z wyrazami szacunku

Jerzy Stachurski