W piątek,07 września odbył się pierwszy w tym roku szkolnym apel informacyjno-porządkowy, osobno dla klas młodszych i dla klas starszych.

Dyrektor Jerzy Stachurski przypomniał o przestrzeganiu zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania podczas m.in.:

-uroczystości szkolnych,

-w czasie przerw międzylekcyjnych,

-na boisku szkolnym

– w świetlicy szkolnej,

-podczas dowozów szkolnych,

-poza szkołą :wycieczki,

-w drodze do i ze szkoły.

Dyrektor sporo miejsca poświęcił tematyce poszanowania mienia indywidualnego i szkolnego-zwłaszcza w  odremontowanej szkole z 1911 r.

Podczas Apelu dyrektor przedstawił grupę uczniów, którzy , w roku szkolnym 2018/2019 będą przygotowywali odtwarzanie muzyki i przygotowywali sprzęt nagłaśniający na uroczystości, koncerty i apele.

Tego dnia, z ciekawą inicjatywą zorganizowania  zbiórki żywności dla zwierząt, dla schroniska w Sopocie i Hejtusie (gm. Przodkowo), wystąpili uczniowie z klasy VII B.

Na zakończenie apelu Dyrektor zaprosił uczniów do pisania tekstów piosenek o patronie szkoły  Janie Pawle II.

Plon tego projektu zostanie przedstawiony podczas koncertu z okazji Dnia Patrona.

 

JW