LISTA LEKTUR  NA   WRZESIEŃ

dla uczniów klas II-III szkół podstawowych

Pałasz Marcin,Sposób na Elfa

 

dla uczniów klas IV-V szkół podstawowych

Maleszka Andrzej, Magiczne drzewo. Berło

 

dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów

Kapuściński Ryszard, Zając; w tegoż: Podróże z Herodotem

 

Szkolnym koordynatorem Maratonu jest pani Anna Racinowska.