We wtorek, 25.09.2018 r. odbył się kolejny apel porządkowy.
Dyrektor Jerzy Stachurski przedstawił wyniki głosowania do Samorządu  Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie.
Do wyborów zgłosiło się 5 kandydatów. W wyborach oddano 136 głosów w tym 1 nieważny.
W dniu 17.09.2018 r. został powołany Samorząd Uczniowski w składzie:

Emilia Mroczek – przewodnicząca
Seweryn Krauza –  zastępca
Bartosz Toporek – skarbnik
opiekunem Samorządu jest Pani Grażyna Damps.

W dalszej części apelu Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego przedstawiła plan pracy na rok szkolny 2018/2019.

Następnie Dyrektor przypomniał uczniom o procedurze postępowania
w sytuacjach:
– osoby obcej w szkole
– wypadku ucznia
– pożaru.

Zapowiedział też przeprowadzenie:
– alarmu próbnego
oraz
– zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-VI dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu  w ramach kompanii społecznej „Klikam z głową”.

Następnie Dyrektor przedstawił ważną informację związaną z organizacją pracy szkoły z 1911 roku. Dla bezpieczeństwa uczniów, szkoła w czasie lekcji, jest zamykana. Każdy użytkownik aby dostać się do środka musi skorzystać z dzwonka zamieszczonego przed drzwiami.

Tego dnia Dyrektor zaapelował o włączenie się wszystkich uczniów i nauczycieli w przygotowanie nowej odsłony biblioteki szkolnej.

J.W.