Informujemy, że od 08 października 2018 roku  istnieje możliwość skorzystania
z gorącego posiłku. Obiady wydawane będą:

·       o godz. 10.35 (młodsze dzieci),

·       godz. 11.00 – dzieci z kl. 0, I – w budynku starej szkoły

·       11.35 (starsze dzieci) ,

 

Cena obiadu w kl. I-VIII oraz III gim. wynosi 8 zł.

Cena obiadu dl uczniów z oddziału przedszkolnego wynosi 5 zł.

Obiady płatne są z „góry”.

Osoby chętne do korzystania z gorącego posiłku proszone są o zgłoszenie tego faktu wychowawcom klas do dnia 4 października 2018 r.

Obiad „odgłoszony” z powodu nieobecności ucznia /choroba, wyjazd na konkurs lub wycieczkę/ podlega odliczeniu w miesiącu następnym. Rezygnację z obiadu zgłaszamy na dzień przed planowanym wyjazdem lub w razie choroby w pierwszym dniu nieobecności do godz. 8.00 pod numerem telefonu 607-336-003 podając nazwisko i imię ucznia oraz datę nieobecności ucznia.