Obiady płatne – informacje

Obiad „odgłoszony” z powodu nieobecności ucznia /choroba, wyjazd na konkurs lub wycieczkę/ podlega odliczeniu w miesiącu następnym. Rezygnację z obiadu zgłaszamy na dzień przed planowanym…

Obiady płatne – informacje

Obiad „odgłoszony” z powodu nieobecności ucznia /choroba, wyjazd na konkurs lub wycieczkę/ podlega odliczeniu w miesiącu następnym. Rezygnację z obiadu zgłaszamy na dzień przed planowanym…