W dniu 12.10.2018r. (piątek) odbędzie się Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

o godz. 9.00 – kl. „0”- V
o godz. 12.30 – kl. VI – III gim
Miejsce: hall szkoły.

Obowiązuje strój galowy.