W piątek, 12.10.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Przodkowo- P. dr inż. Andrzej Wyrzykowski, Ksiądz Józef Kuchta- Proboszcz parafii pw. św. Józefa w Czeczewie, dyrektor senior- P. Władysław  Marek wraz z nauczycielami seniorami, przedstawiciele Rady Rodziców.

Ceremonia rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu flagowego i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie głos zabrał  P. Jerzy Stachurski- dyr. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie, który powitał wszystkich zgromadzonych.

Dyrektor w swoim przemówieniu podkreślił, że: Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty, upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Polsce i Europie organu władzy oświatowej.

Dyrektor zwrócił także uwagę, że do ważnych zadań nauczyciela należy, jak podkreślał Jan Paweł II, wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości do Ojczyzny. Droga budowania i umacniania polskiego patriotyzmu wiedzie przez umiłowanie rodzinnej wsi, miasteczka, dzielnicy.

To suma lokalnych tradycji, tworzy małą ojczyznę i Polskę.

Dyrektor złożył także życzenia aby nauczyciele zawsze byli dumni ze swoich wychowanków i ich osiągnięć.

Do życzeń dołączyli się także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, życząc zdrowia i szczęścia w życiu osobistym, a także samych sukcesów w pracy zawodowej.

 „Sto lat” zagrał na trąbce- Igor, uczeń z klasy IV-dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.

Oprawa artystyczna uroczystości przygotowana została przez uczniów klas: II, III, IVa, VIIb, VIII oraz III gim., pod opieką nauczycielek: P. Marii Warmowskiej, P. Danuty Kitowskiej, P. Hanny Pestki, P. Lucyny Reiter- Szczygieł, Jerzego Stachurskiego. Tego dnia uczniowie śpiewali piosenki, recytowali wiersze okolicznościowe oraz wystawiali przedstawienia.

Szczególnym momentem uroczystości były gratulacje i życzenia. W tym roku obchody Dnia Edukacji Narodowej zbiegły się z Jubileuszami. Pani Elżbieta Czaja obchodziła 35- lecie pracy, P. Maria Warmowska oraz P. Teresa Dampc obchodziły 30- lecie pracy zawodowej. Tego dnia zostały również przyznane przez dyrektora nagrody z okazji Dnia Nauczyciela.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał P. dr inż. Andrzej Wyrzykowski- Wójt Gminy Przodkowo, który złożył najserdeczniejsze życzenia zadowolenia, satysfakcji, realizacji marzeń i planów związanych z pracą. Życzył także pogody ducha i słońca w sercach przez cały rok. Pan Wójt przekazał również niezwykle miłą informację na temat pozyskania środków finansowych na sumę 500.000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację dodatkowych zajęć. Beneficjentami będą najmłodsi uczniowie z trzech szkół usytuowanych na terenie Gminy Przodkowo.

Po części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszenie na kawę i słodki poczęstunek.

foto: Anna Laskowska

tekst: Grzegorz Krefta